Zlepšete se v tanci prostřednictvím
individuálních lekcí s profesionálem

 

 

Informace pro všechny zájemce o soukromé lekce, kteří NEJSOU přihlášeni do kurzu PRO-AM,
nebo NEJSOU členy Klubu TJH (Tanči jako hvězda):

Cena individuální lekce s profesionálními tanečníky mezinárodní třídy Taneční školy Jaroslava Kuneše
je 950 Kč / 1 lekce (45 min)

Cena individuální lekce s Jaroslavem Kunešem

je 1 200 Kč / 1 lekce (45 min).

 

 

 
Informace pro všechny zájemce o soukromé lekce, kteří JSOU přihlášeni do kurzu PRO-AM,
nebo jsou členy Klubu TJH (Tanči jako hvězda):

Cena individuální lekce s profesionálními tanečníky mezinárodní třídy Taneční školy Jaroslava Kuneše
800 Kč / 1 lekce (45 min.).

Cena individuální lekce s Jaroslavem Kunešem
je 1 000 Kč / 1 lekce (45 min.) 

Přihlásit se lze na emailové adrese jaroslavkunes.cz@gmail.com
Platbu za individuální lekce je potřeba poslat vždy na konci kalendářního měsíce na účet č.:
107-7935830247/0100

Do poznámky prosím uvést svoje příjmení a počet individuálních lekcí, které platíte.

logo
Top