Ochrana osobních údajů na tomto webu

Tato stránka může zpracovávat osobní údaje, které jsou nezbytné pro poskytování služeb.

Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

 

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů 

Seznam služeb a rozsah zpracování

  1. Kontaktní formulář - Osobní údaje "Jméno" a "Email", které slouží k odpovědi na dotaz. 
  2. Přihláška - Osobní údaje "Jméno" a kontaktní údaje (emailová adresa nebo telefonní číslo), které slouží k vyřízení přihlášky do kurzů a uzavření a plnění smlouvy.

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je  plnění smlouvy  podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a oprávněný zájem správce informovat účastníky kurzu nebo návštěvníky stránek.

 

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje

  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky v elektronické formě na počítačích správce a zpracovatele za dodržení zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijali příjemci opatření k zajištění ochrany osobních údajů. Osobní údaje nejsou prodávány ani poskytovány třetím stranám.

 

Změna zpracování osobních údajů

Pokud chcete smazat nebo upravit osobní údaje nebo zaslat seznam osobních údajů obraťte na tento kontakt

 

Správce těchto osobních údajů

Jaroslav Kuneš
Modřice, 66442, Modřice, Severní 1021
IČO: 70432953


Zpracovatelé

Daniel Kovář, IČO: 72416165, správa a provoz webových stránek.

 

logo
Top